• автоматичен кран 1
  • автоматичен кран 2
  • автоматичен кран 3
  • автоматичен кран 1
  • автоматичен кран 2
  • автоматичен кран 3

автоматичен кран

Автоматичен кран за монтаж на плот /с фотоклетка/. Водата потича при доближаване на ръцете към крана и спира при тяхното отдалечаване.Спестява до 70% от използваната вода в сравнение със стандартните кранове. Монтира се лесно, захранващо напрежение 6V DC,/4броя стандартни батерии х 1,5V/, при 100 сработвания на ден-издържат 2 години,поддържа предварително избрания поток на водата. Изключително подходящи за : заведения, хотели, болници, лекарски кабинети, производствени цехове и др.При този тип кранове водата никога не тече напразно, което води до значително намаляване на безпричинно изтичащата вода и до спестяване на много вода и средства.

Направи запитване за продукта 196.00 лв.