• Автоматичен кран за монтаж на стена 1
  • Автоматичен кран за монтаж на стена 2
  • Автоматичен кран за монтаж на стена 3
  • Автоматичен кран за монтаж на стена 1
  • Автоматичен кран за монтаж на стена 2
  • Автоматичен кран за монтаж на стена 3

Автоматичен кран за монтаж на стена

Автоматичен кран за монтаж на стена /с фотоклетка/ Водата потича при доближаване на ръцете към крана и спира при тяхното отдалечаване. Монтира се лесно, захранващо напрежение 6V DC,/4броя стандартни батерии х 1,5V/, при 100 сработвания на ден-издържат 2 години,поддържа предварително избрания поток на водата. Изключително подходящи за : заведения, хотели, болници, лекарски кабинети, производствени цехове и др.При този тип кранове водата никога не тече напразно, което води до значително намаляване на безпричинно изтичащата вода и до спестяване на много вода.

Направи запитване за продукта 162.00 лв.