автоматичен кран

автоматичен кран

Автоматичен кран за монтаж на плот /с фотоклетка/,с вграден смесител за топла и студена вода. Водата потича при доближаване на ръцете към крана и спира при тяхното отдалечаване. Монтира се лесно, захранващо напрежение 6V DC,/4броя стандартни батерии х 1,5V/, при 100 сработвания на ден-издържат 2 години,поддържа предварително избрания поток на водата. Изключително подходящи за : заведения, хотели, болници, лекарски кабинети, производствени цехове и др