газ детектор

газ детектор

Газ детектор реагиращ на метан или пропан бутан /зависи от модела/ Представлява малка домашна газово-охранителна аларма.Когато има изтичане на газ над определено ниво/за метан 05%,за пропан-бутан02%/ тя сигнализира със звуков />85dB/ и светлинен сигнал.Разполага със светодиоден и цифров дисплей.