газ детектор за въглероден окис

газ детектор за въглероден окис

Газ детектор реагиращ на въглероден окис /СО/ Представлява малка домашна газово-охранителна аларма .Когато има изтичане на газ над определено ниво тя сигнализира със звуков />85dB/ и светлинен сигнал. Разполага с тест бутон.